Om Ayurveda

Ayurveda

Just ordet Ayurveda betyder “vetenskapen/kuskap om livet” och beskriver människan som en sammansatt individ och att var och en har sina speciella utmärkande egenskaper. Detta är ett traditionellt medicinskt system från Indien som har sitt ursprung i de gamla Vediska skrifterna. Ayurveda har praktiserats oavbrutet i flera 1000 år.

  • Vata = är kopplat till elementet luft, rymd och eter. Vata är den tysta energin och med alla våra rörelser i kroppen att göra.
  • Pitta = är kopplat till elementet eld och har med bl.a. med ämnesomsättningen, värmen och metabolismen att göra.
  • Kapha = är kopplat till jord och vatten elementet och har med immunitet, benstruktur att göra.

Kroppspersonligheter
Varje människa föds med en kroppspersonlighet (energi) där en eller två av energierna Vata, Pitta, Kapha är övervägande. Att känna till sin kroppspersonlighet hjälper till att förstå vilka sjukdomar som man löper större risk att drabbas av och hur du själv kan förebygga dem. Att identifiera och få förståelse för den egna kroppspersonligheten är nyckeln till förståelse och för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på våra liv. Ett ex. på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v. är alla ex. på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

De obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av, är i kopplat till vår kroppstyp/personlighet. Vad som händer med oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan till allt.

Ayurveda arbetar mycket med kost, vardagsrutiner, lämplig motion, avspänning och meditation. Man använder sig även av olika ört- och reningsbehandlingar och alla metoder är i samklang med naturen.

Ayurveda riktar in sig till ALLA som vill behålla sin GODA HÄLSA och att bibehålla den livskvalité som vi förtjänar och att rätta till de obalanser som utvecklats under årens lopp.